+45 40 59 52 86

Naturskifer og miljø
Verdens bedste tagmateriale - også for naturen

For at vælge et  tagmateriale med den laveste miljøbelastning er det nødvendigt at tage hensyn til flere faktorer:

• Den indeholdte energi; den energi, der kræves for at udvinde, behandle og transportere materiale og hvordan affald håndteres.

• Holdbarheden af ​​materialet. Omkostningerne og miljøpåvirkning skal måles over levetiden af ​​produktetet, jo større holdbarhed jo lavere effekt.

• Potentialet for genanvendelse eller regenerering. Det er også nødvendigt at tage hensyn til muligheden for at genbruge materialet, når levetiden for det oprindelige tag er kommet til en ende.

I de senere år har der været en betydelig forskning i indeholdte energi af byggematerialer. For eksempel har University of Bath [1] foretaget en gennemgang af rapporter, konferencebidrag, hjemmesider etc. for at give en oversigt over den indeholdte energi af forskellige byggematerialer. Disse omfattede alle de mest almindelige tagmaterialer.

Skifer er miljømæssigt uovertruffen, da der kun skal bruges ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. Selve brydningen af skifer er meget lidt CO2 belastende. Desuden indeholder det ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer. 

 Referencer

[1) G Hammond and CJones 2006.lnventory o{ carbon and energy (ICE)Versian

1.5 Beta,University of Bath UK.

[2) langdon Consultancy1995. The current cost of roo{ing.

[3) F Moal1995.Builder.

[4) J A Walsh 2002.Scottish Roofing Slate: Characteristics and Tests Publishers

Historie Scotland.