+45 40 59 52 86

Sælg din brugte facadeskifer tilbage til producenten
Januar 2015

Håndkløvet naturskifer er ikke bare et smukt materiale, men også ekstremt holdbart. Det robuste materiale, som kan bruges både til tag- og facadebeklædning, holder ofte længere tid end de huse, som det monteres på. Derfor tilbyder Saxo Solution nu at købe de brugte facadeskifre tilbage efter endt brug, for derefter at sælge dem til nye facadeprojekter

Naturskifer er et af de produkter, som trods udviklingen har holdt fat i den traditionelle produktionsmetode. Skiferen bliver nemlig stadig kløvet på helt traditionel vis med hammer og mejsel. Men trods den lidt gammeldags tilgang til produktet, så viser det sig at skifer er mere miljøvenligt og meget konkurrencedygtigt overfor andre byggematerialer , når levetid og vedligeholdesomkostninger tages i betragtning.

 En af grundene hertil er den ekstreme holdbarhed, som naturskifer besidder. Faktisk er de mere end 100 års holdbarhed så lang tid, at bygningerne, som skiferen monteres på, ofte rives ned, før den skal udskiftes. Derfor begynder Saxo Solution, importør af spansk naturskifer, nu at tilbagekøbe den brugte skifer fra facadeprojekter, hvor de enkelte plader som regel er meget nemme at nedtage, uden de går i stykker :

- Når man udskifter en naturskiferfacade, er de enkelte plader ofte helt intakte og kan nemt genanvendes i deres oprindelige form. Derfor vil vi tilbyde de kunder, der har købt naturskifer til facaden,  at vi køber skiferen tilbage, når de ikke længere bruger den. Dette betyder, at materialerne kan indgå i næste generations livscyklus i stedet for at fylde op på lossepladserne, fortæller Erik Johansen, indehaver af Saxo Solution.

Historisk og flot bæredygtighed
I en tid hvor bæredygtigheden er i fokus, er genbrug af materialer en forudsætning for at skabe en mere miljøbevist tilgang til byggeriet, mener Erik Johansen:

- Det er synd og skam at anvendelige byggematerialer går til spilde og belaster klimaet unødigt. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan sælge materialet til nye projekter og måske kan vi skabe en ny trend og en efterspørgsel på de brugte skifre fra bygherrer, som tænker miljøbevist og som ser det smukke i rustikke og lettere patinerede facader.

Det er dog ikke kun rent miljømæssigt, at de genbrugte skifer giver bygningen værdi:

- Det giver rigtig god mening at genbruge gamle mursten, naturskifer og andre materialer der stadig kan være af høj kvalitet. Når vi genbruger de gamle byggematerialer, tænker vi ikke alene ressourcebevidst, vi kan samtidig tilføre vores byggeri nogle detaljer og en historie, der også har stor værdi. Og så er der selvfølgelig også den fordel, at skifer blot bliver smukkere, som årene går, siger Erik Johansen.