+45 40 59 52 86

Kirker med Saxo 2 naturskifer
Januar 2015

Det er ikke kun til byfornyelse og eksklusive villaer der anvendes Saxo 2 naturskifer.

Saxo Solution har i 2014 leveret naturskifer til renovering af flere markante kirker.

- Katolsk Apolistisk Kirke, Gyldenløvesgade/Nørresøgade
- Malt Kirke, Malt
- Sct. Lucas kirke, Frederiksberg.
- Husumvold kirke, Husum

Mange af vore gamle kirker trænger til renovering. En stor del af dem er beklædt med den mere end 100 år gamle "Port Madoc" naturskifer fra Wales.

Når tagene skal udskiftes er der stor opmærksomhed på at der bliver anvendt materialer af mindst samme kvalitet som de eksisterende. Specielt tagbeklædningen er vigtig, da et utæt tag kan forvolde store skader på uerstattelige kalkmalerier mv.

Naturskifer Saxo 2 er den eneste skifer med en holdbarhedsgaranti på 50 år og skiferen forventes at kunne holde tagene tæt i mere end 100 år. 

Derfor vælges der ofte Saxo 2 skifer, hvis bygherre skal være helt sikker på den rigtige kvalitet.

Katolsk Apolistisk Kirke, Gyldenløvesgade/Nørresøgade

Den Katolsk-Apostoliske Kirke er placeret ved et af Københavns mest trafikerede pladser på hjørnet af Gyldenløvesgade og Nørre Søgade og er kendt af de fleste.

Kirken er tegnet af John Belcher & Son, London og stod færdig 1. august 1871.

Det var de oprindelige 135 år gamle naturskifre der lå på bygningens tag, da tagudskiftningen blev påbegyndt sommeren 2014.

Arkitekt: A4 Arkitekter.

Hovedentreprenør: Byens Tag og Facade.

Sct. Lucas Kirke,Christian Richardts Vej 1, Frederiksberg

Kirken er tegnet af Valdemar Koch og stod færdig d.29 maj 1897.

Den 117 år gamle naturskifer blev udskiftet til Saxo 2 naturskifer i efteråret 2015.

Hovedentreprenør: Gladsaxe Tag og VVS

Malt Kirke, Vejen

Man anslår, at kirken er opført i den sidste tredjedel af 1100-tallet. I 1879 blev kirken beklædt med Port Madoc skifre, som blev udskiftet til nye Saxo 2 skifre i sommeren 2014.

Entreprenør Porsholdt Andreasen.

Husumvold Kirke, Husum

Kirker er opført i 1960 og tegnet af arkitekt Holger Jensen.