+45 40 59 52 86

Nyboder i fuld sving med skifer og tagvinduer
Saxo naturskifer og Louvre tagvinduer til Nyboder

I Nyboder, er moderniseringen i fuld sving. Forsvaret har frasolgt De grå Stokke opført 1857-1927, og de nye købere har været i gang med udskiftningen af tag og tagvinduer. Tagene på de fredede bygninger, er blevet beklædt med Saxo 2 naturskifer og nye tagvinduer af mærket Louvre.

Forsvarets fredede boligstokke i midten af landets hovedstad, har været i gang med et ordenligt løft i udseendet. Det kendte Københavnerkvarter har lige siden Christian d. 4 satte projektet i gang været tiltænkt Forsvarets ansatte, men De grå Stokke er nu blevet frasolgt for at minimere Forsvarets udgifter.

De gamle støbejernsjernsvinduer og skifertag er skiftet på en stor del af husene, og til det formål er Saxo Solutions Saxo 2 naturskifer og tagvinduer af mærket Louvre udvalgt, fordi de netop egner sig særlig godt til fredede bygninger.

Tættest på det traditionelle udseende
Arkitekt Janne Sønderberg fra Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har i samarbejde med Grundejerforeningen Nyboder, De grå Stokke og Kulturstyrelsen udformet manualen for udvendige arbejder. Hun forklarer, hvorfor valget faldt på naturskifer og Louvre vinduer.

Kulturstyrelsens krav er, at nye skifre i struktur, format og farve skal svare til den eksisterende skifer, hvilket bl.a. Saxo 2 naturskifer gør. Samtidig er Louvre vinduet pt. det mest elegante tagvindue både i materialeholdning og farve, og det passer fint til både naturskifertag og til tegltag.

Louvre tagvinduer lever op til de moderne krav
Nyboders tage er oprindeligt belagt med naturskifer. Flere af tagene er over 100 år gamle, og derfor har det været på tide med en udskiftning til ny skifer. De oprindelige støbejernsvinduer var dårligt isolerende og lukkede ikke meget lys ind. Egenskaber Louvre-vinduerne til gengæld besidder. Erik Johansen, stifter og ejer af saxo.as forklarer.

Louvre vinduet er særligt fremstillet til brug i historiske ejendomme. De opfylder alle de moderne krav til isolering og lys, men uden at gå på kompromis med det traditionelle udseende.