+45 40 59 52 86

En af danmarkshistoriens største skiferleverancer
En af danmarkshistoriens største leverancer af naturskifer

En af danmarkshistoriens største leverancer af naturskifer, er netop startet op hos boligforeningen ØsterBO i Vejle.
Inden for de næste 3 år skal firmaet Saxo Solution, levere mere end 1.000 tons spansk "Saxo 2" tagskifer i forbindelse med tagrenoveringer i flere af boligforeningens afdelinger. Og mere kommer til. Samlet ca. 30-40.000 m2. Skifer.
Boligforeningen Østerbo administrerer mere end 3.200 lejemål og er kendt for at holde ejendommene i god vedligeholdt stand og foretage nødvendige renoveringer med langtidsholdbare og gode materialer.

Projektchef Jens Marius Jensen fra boligforeningen, fortæller at de valgte ægte naturskifer ud fra en langtidsøkonomisk betragtning. Anskaffelsesprisen for et naturskifertag er måske højere end for mange andre tagmaterialer, men med mere end 100 års holdbarhed og minimal vedligeholdelse har vi vurderet at naturskifertaget er den bedste totaløkonomiske løsning og den mest velegnede både arkitektonisk og driftsmæssigt. 

Da naturskifer samtidig udvindes med et lavt energiforbrug og er et 100% genanvendeligt materiale, vurderes skiferen også til at være et af de mest miljøvenlige byggematerialer der findes. 

For at sikre den bedst mulige skifer til formålet og ligeledes sikre en ens leverance til alle ØsterBO’s skifertage, blev COWI A/S valgt til at udarbejde et meget omfattende prækvalifikations og udbudsmateriale for skiferleverancen, med specificerede krav for materialekvalitet, leveringssikkerhed, garantier, samt teknisk og faglig formåen.

Det blev Saxo Solution der fik tildelt kontrakt på leverancen og den første leverance er leveret, direkte med lastbil fra skiferbruddet i Nordspanien.

Det er ikke så ofte at en skiferleverance bliver udbudt særskilt som en bygherreleverance og med så omfattende udbudskrav, fortæller indehaver af Saxo Solution, Erik Johansen. Men vi har været rigtig glade for processen og er stolte over at det er vores Saxo 2 fredningsskifer som er blevet valgt. 

Det er vigtigt for os at det ikke udelukkende er pris der lægges vægt på, men at materialeegenskaber og teknisk og faglig formåen også er et kriterie.

Erik Johansen har arbejdet med naturskifer til tag og facade i mere end 25 år. Først som stifter af Kongebro Natursten som blev solgt for 7 år siden og siden med Saxo Solution, som en af de førende leverandører af naturskifer.